Afdelingsleder til Svendborg Heldagsskole

Afdelingsleder til Svendborg Heldagsskole

Svendborg Heldagsskole søger en afdelingsleder der brænder for undervisning, læring og udvikling.

Svendborg Heldagsskole er Svendborg Kommunes heldagsskole for 7 – 18 årige børn og unge, med et elevtal på 35 elever.  Heldagsskolen er organisatorisk forankret under CSV-Sydfyn.  

Afdelingslederen på Svendborg Heldagsskole, skal sammen med medarbejderne sikre en fortsat positiv udvikling for vores fælles børn og unge med udgangspunkt i handleplansmål opstillet af sagsbehandleren, og i samarbejde med PPR, almen området og øvrige aktører i et tværfagligt samarbejde.

På Svendborg Heldagsskole integreres specialundervisning og den socialpædagogiske indsats i et samlet tilbud efter Serviceloven.
Formålet med den sammenhængende dagbehandlingsindsats – der retter sig mod skole-liv, fritidsliv og familieliv – er, at sikre eleverne mulighed for trivsel og god udvikling på faglige, personlige og sociale områder.
For de yngste børn er målet med indsatsen en tilbagevenden til normale skole- og fritidsaktiviteter så hurtigt som muligt. For de unge er målet, at fastholde dem i skolesystemet og at styrke deres muligheder for at opnå et selvstændigt og selvvalgt livsforløb.

Vi søger en afdelingsleder der

  • Har forståelse for, og erfaring med at arbejde i et segregeret tilbud
  • Har en helhedsorienteret, og tværfaglig tilgang til barnets behov
  • Kan medvirke til at børn og unge med hjælp og støtte får mulighed for at blive inkluderet i et alment undervisningstilbud.
  • Er fokuseret, reflekterende og kan analysere behov på både det organisatoriske og individuelle niveau.
  • Er fagligt velfunderet, med kendskab til den miljøterapeutiske tilgang
  • Kan med udgangspunkt i fagligheden, udfordre egne og andres faglige perspektiver
  • Er argumenterende og perspektiverende i ledelsesrollen
  • Kan drive organisatoriske og kulturelle forandringsprocesser.

 
Svendborg Heldagsskole er organisatorisk forankret under CSV- Sydfyn, så det forventes at en fremtidig afdelingsleder kan indgå og bidrage til synergien i et stort lederteam.
Svendborg Heldagsskole og CSV- Sydfyn er en del af Familie og Uddannelse i Svendborg Kommune. Det er derfor en fordel, hvis du trives med arbejdet i en politisk styret organisation.
Du kan læse mere om Svendborg Heldagsskole her; http://svendborgheldagsskole.dk

Ansættelsessamtaler afholdes den 17.08.2018, evt. 2. samtale den 24.08.2018

Stillingsbetegnelse:
Afdelingsleder til Svendborg Heldagsskole.
Arbejdstid:
Fuld tid
Stillingstype:
Fastansættelse
Ansøgningsfrist:
1. august 2018
Tiltrædelse:
01-10-2018
Kontaktperson:
Søren Bay Koch
Telefonnummer:
24886383

Send ansøgning via nedenstående link: 

https://svendborg.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=e5db580e-d6fe-4716-b086-40835f319464&languageKey=da-DK