Arbejdet i caféen

Arbejdet i caféen

Vi er omkring 12 café-medarbejderne. Vi er tidligere elever og kursister på CSV Sydfyn samt andre ligestillede, som ikke kan varetage et job på almindelige vilkår. Efter jobtræning eller praktik er vi blevet ansat i beskyttet beskæftigelse.

Et team på to medarbejdere – en socialpædagog og en ernæringsassistent – koordinerer, hjælper og støtter os i det daglige arbejde.

Vi har en høj grad af medarbejderindflydelse, men der er de samme forventninger og krav til medarbejderne, som der er på andre arbejdspladser. Dog bliver der taget hensyn til den enkelte medarbejders behov og eventuelle handicap.

Arbejdstiden ligger primært i cafeens åbningstider og bliver aftalt med den enkelte café-medarbejder. Alle indgår i en vagtplan med såvel dag- som aftenarbejde.

Medarbejderne kan få tilbudt kompetencegivende kurser, herunder også mulighed for at få et hygiejnecertifikat.