Kickstart

Kickstart

Har du brug for en skolegang, hvor der tages hensyn til dig og dine særlige behov, så er Kickstart lige noget for dig. Her på Kickstart arbejder vi i temaer; det kan være rollespil, sund krop og fællesskaber på nettet. Vi sørger for at se, hvad du kan, så du får det bedste ud af din skolegang!

Pædagogisk tilgang:

I det daglige arbejder vi med et skema som tager fat dine sociale, personlige og faglige ressourcer.

Vi arbejder med:

 • Du ved, hvad du skal hver dag, du ved, hvornår der er pauser, og hvornår der er undervisning.
 • Du bliver bedre til det, du er god til.
 • Vi hjælper dig med det, der driller; du kan have svært ved at læse, regne eller købe ind.
 • Vi sidder gerne sammen og taler med hinanden. Hvis du aldrig aner, hvad du skal sige til andre, så lærer du det hos os.
 • Så hjælper vi dig med at finde ud af, hvordan du kan arbejde igennem evt. praktikforløb, hvor du oplever, hvordan det er at have et arbejde.
 • Du kan lære, hvordan man får nye venner, både på internettet og i virkeligheden.

Du får en kontaktlærer/pædagog og en vejleder, som hjælper dig med din uddannelse.

Undervisningens indhold:

På Kickstart får alle elever en iPad som bruges i undervisningen. Der arbejdes ud fra et fast ugeskema. Hver dag gennemgår vi dagen og dagen efter, og skriver dette i en kalenderapp, kaldet PlaNet. Hvis der kommer ændringer i ugens eller dagens program, vil dette føres i din kalenderapp, så du er forberedt.

Der arbejdes med udgangspunkt i din egen undervisningsplan, som evalueres og justeres hvert halve år. Der bliver undervist i flg:

 • Almen dannelse, hvor vi ser nyheder og får en forståelse af alle dem omkring os.
 • Botræning, her laver vi mad, køber ind, vasker tøj og kommer op om morgenen.
 • Almindelige fag så som, dansk, historie, engelsk og matematik
 • Kend dig selv, vi kigger på alle de ting du kan, og hvor vi kan støtte dig.
 • Fællesskaber på nettet, her har vi om at være ordentlig på nettet, dating sites, Facebook, e-boks og andre vigtige ting.
 • Idræt/bevægelse
 • Temaundervisning; rollespil, jul, sund krop, computerspil og hvad vi i fællesskab finder ud af.

Vi er rigtig glade for at tage på ture ud af huset, f.eks. teater, biograf, komme på lange gåture, ud i naturen, mm. Hvert år tager vi også alle sammen på lejrtur i 3 dage.

Al undervisning tager udgangspunkt i bo, arbejde, fritid og almen dannelse, som er det vi arbejder med i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.

Praktikker:

Du kan komme i praktik f.eks. på beskyttede værksteder, kantine og cafe, service og detailhandel. Målet er at se hvilket arbejdsområde der kan være for dig, når du er færdig på CSV.

Fremtid:

Vi vil hjælpe dig med, at blive i stand til at mestre dit liv bedst muligt. Dette både personligt og fagligt, men også med særlig fokus på at være sammen med andre.

Få mere at vide:

Du er velkommen til at kontakte CSV´s vejledere på tlf. 62234900.
Se også folderen under bilag.