Vejledere

Vejledere

Hvis du gerne vil høre om STU’en på CSV Sydfyn skal du snakke med din UU-vejleder. Han/hun kan lave aftale om et formøde på CSV. På formødet deltager du, din UU-vejleder, en vejleder fra CSV og evt. en af dine pårørende. Du fortæller om dig selv og vejlederen fra CSV fortæller om skolen. Du vil også få mulighed for at komme rundt og se skolen.  

Hvis du efter formødet kunne tænke dig at komme i praktik, arrangerer CSV’s vejleder en praktik på et hold, som passer godt til dig. Praktikken varer en eller to uger.

Når du er elev på skolen har du både en kontaktlærer og en vejleder. Du har daglig kontakt til din kontaktlærer. Ved særlige lejligheder har du en vejleder, du også kan snakke med.

En gang om året er der et møde omkring dine mål og ønsker for din uddannelse.  Både din vejleder og din kontaktlærer deltager. Til det møde kommer også din UU vejleder, og du må gerne invitere en pårørende med.