Voksne med Senhjerneskade

Voksne med Senhjerneskade

Er du på vej videre i livet efter du som voksen har erhvervet en hjerneskade efter en blodprop, hjerneblødning, et uheld eller andet? Oplever du, at hjerneskaden har givet dig synlige eller usynlige vanskeligheder? Kender du til følgevirkninger efter din hjerneskade, som betyder, at du fx har fået sværere ved:

•                          At udtrykke dig i skrift og tale.
•                          At læse.
•                          At huske.
•                          At koncentrere dig i hverdagen.
•                          At "komme i gang igen".
•                          At overvinde din træthed.
•                          At håndtere dine følelsesmæssige udsving.

Så har CSV Sydfyn et tilbud om undervisning til dig sammen med andre i samme situation. Vi tilbyder kompenserende specialundervisning for unge og voksne med en sent erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune. Vores undervisning har som mål at bringe dig videre efter skaden

Vi har opbygget en omfattende kompetence på området. Vores undervisere er specialuddannede lærere med solide erfaringer, og de indgår i et tæt samarbejde med hinanden.

Hos os bliver der altid taget udgangspunkt i dig, og hvad du har brug for at lære. Vi er her for at hjælpe dig videre efter skaden, og vi aftaler i fællesskab mål og ønsker for forløbet. Dette sker gerne i tæt samarbejde med lokale terapeuter, pædagoger, sagsbehandlere, læger m.fl. samt med dine pårørende.

For langt de fleste borgere i Svendborg Kommune er undervisningen tæt integreret med fysisk træning, og her har vi etableret et rutineret tværfagligt samarbejde med kommunens fysio- og ergoterapeuter under overskriften VISAC. Se folderen om VISAC nederst på siden.

Undervisningen udenfor VISAC regi vil typisk foregå på små hold. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan vi give dig undervisning i eget hjem.

Undervisningen og de almindelige undervisningsmaterialer er gratis. Hvis der skal købes specialudstyr til dig, hjælper vi gerne med at søge om penge hertil.

Hvis du har brug for transport til og fra undervisningen, er der mulighed for at få gratis, handicapvenlig befordring.

Du og din familie er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller aftale et møde. Ring eller send en mail til vejleder Jane Damgaard Hansen, telefon 30 17 45 61, e-mail: jane.damgaard.hansen@svendborg.dk