Win win-projekt for unge med særlige behov

Win Win i Fakta
11. august 2016 - subsiteadmin

Win win-projekt for unge med særlige behov

Udvalgte Fakta-butikker på Sydfyn bliver nu et led i undervisningen af CSV Sydfyns unge elever med særlige behov.

Pressemeddelelse:

10 September 2015

Butikkerne vil i samarbejde med CSV Sydfyn varetage korte undervisningsforløb dels i butikkerne, dels på CSV Sydfyn. Eleverne kommer ud og ser, hvordan det foregår i virkeligheden – også ude bagved, og butikkerne tilbyder at tage et antal elever i praktik.
   Formålet er at klæde de unge endnu bedre på til et job eller videre uddannelse, når de afslutter deres 3-årige ungdomsuddannelse på CSV Sydfyn. Håbet er, at de unge hermed opnår størst mulig grad af selvforsørgelse.

Trygge rammer
Det var CSV Sydfyns jobkonsulent, Bent Damgaard, der fik ideen. Han har i en del år haft et godt samarbejde med en af Svendborgs Fakta-butikker om at få elever i arbejdsprøvning og praktik. Det har bl.a. ført til, at en elev er blevet fastansat i skånejob og to andre er under uddannelse i EGU-forløb.
   – Fakta-kæden har i forvejen et samarbejde med Landsforeningen for Autisme med henblik på at få unge med autisme i job i kædens butikker, og jeg tænkte, at vi måske kunne lave en lokal aftale for vores unge, siger Bent Damgaard.
   – Mange af dem er skræmte, når de skal ud i praktik, men gennem et formaliseret samarbejde kan de få lov at afprøve virkeligheden i trygge rammer og blive kvalificerede til at begå sig på arbejdsmarkedet. Og selvfølgelig var der også håbet om at få flere af vores unge ind i et EGU-forløb.
   Så da jeg en dag løb på Faktas salgschef, Carsten Engemand, præsenterede jeg ham for ideen, og han var fyr og flamme.

Win-win for alle parter
– I Fakta har vi løbende et behov for at rekruttere personale, men i de kommende år bliver ungdomsårgangene meget små, og vi kommer derfor til at søge bredere end sædvanligt, siger Carsten Engemand.
   – Vi har i forvejen et uformelt samarbejde med CSV Sydfyn og har oplevet, at en elev blev fastansat. Min tanke var, at vi måske kunne finde flere sådanne elever, hvis vi formaliserede samarbejdet og i højere grad inddrog butikkerne i et undervisningsforløb.
   Det ville være win-win for både CSV Sydfyn, eleverne og vores butikker.

Noget at stå op til
Butikscheferne blev præsenteret for ideen og tog udfordringen op.
   – I Fakta har vi en særlig tilgang til trivsel på arbejdspladsen, og vores butikschefer er meget opmærksomme og rummelige mennesker, der favner bredt hvad angår menneskelige kompetencer og empati, siger Carsten Engemand. – Dette, og de relativt enkle arbejdsprocesser, der gentager sig, gør, at vi nogle gange kan finde et godt ”match” mellem praktikant og butik.   
   Langt de fleste af CSV Sydfyns elever vil rigtig gerne lære og gøre en god indsats, og vi oplever, at når det lykkes, så er de utroligt pligtopfyldende, loyale og arbejdsomme. De oplever også at blive en del af et stærkt fællesskab – og få ”noget at stå op til” hver morgen.

Kun fantasien sætter grænser
Samarbejdet er et halvandet års pilotprojekt, som har fået 150.000 kr. i støtte fra Fremfærd, der er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og KTO/Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte samt den sundhedsfaglige centralorganisation Sundhedskartellet.
   Såvel UU-Center Sydfyn som Jobcenter Svendborg er med som samarbejdspartnere, og CSV Sydfyn-vejleder Else Starbæk Olsen er projektleder. Undervejs i projektet vil CSV med sparring fra samarbejdsparterne udvikle et evalueringsværktøj, der kan vise en tydeligere profil af de unge og dermed anvendes til at kvalificere overgangen til videre uddannelse og beskæftigelse. CSV Sydfyn vil ligeledes beskrive erfaringerne fra pilotprojektet med henblik på at skabe lignende erhvervsrettede tilbud for CSV Sydfyns elever.
   – Projektet har bl.a. til formål at udvikle metoder til erhvervsrettet brobygning. Efterfølgende skulle disse metoder gerne kunne bruges i brobygningen til andre dele af arbejdsmarkedet fx køkkenområdet, det grønne område – ja, kun fantasien sætter grænser. Målet er en vifte af virksomheder, hvor de unge kan få afprøvet deres drømme og kompetencer, siger CSV Sydfyns jobkonsulent Bent Damgaard.

------------------------------

Foto til fri afbenyttelse kan downloades herunder:

Billedtekst: Efter at have afsluttet sin 3-årige ungdomsuddannelse på CSV Sydfyn er Nana Wickmann nu i praktik i Fakta på Tvedvej i Svendborg – her sammen med butikschef Allan Høgsbæk. (foto: fagfotografen.dk)

Fotos til pressemeddelelsen til download: Klik på billede for at se det i stort format. Derefter højreklik på billedet og vælg "Gem billede som".

Yderligere oplysninger: Salgschef Carsten Engemand, Fakta-kæden, tlf. 2891 1503, projektleder Else Starbæk Olsen, CSV Sydfyn, tlf. 3017 4732, og jobkonsulent Bent Damgaard, CSV Sydfyn, tlf. 3017 4558.