Efterværns-projekt

Efterværns-projekt

Med midler fra Det lokale Arbejdsmarkedsråd gennemførte CSV Sydfyn fra august 2009 til sommeren 2010 et forsøgsprojekt – ” Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet.”

Baggrunden for projektet var erfaringerne fra CSV Sydfyns målrettede arbejde for at sluse elever på den 3-årige ungdomsuddannelse ud til fleks- og skånejob på det almindelige arbejdsmarked. De viser, at de unge ofte føler sig uden ”livline”, når de kommer ud på arbejdspladsen, og at de har brug for støtte til at fastholde deres job.

Målet med projektet var at afprøve og udvikle konkrete efterværns-metoder, og projektets anbefalinger er:

Ansættelse af en ”efterværnsmand”, der har en døgnåben rådgivningstelefon for arbejdsgiverne og de unge, og som kommer på regelmæssige besøg på arbejdspladsen og kan være tovholder og bindeled til de øvrige fagpersoner

En jobklub, hvor de unge mødes 4-6 gange om året og skaber og vedligeholder sociale kontakter, udveksler joberfaringer og har mulighed for at vende eventuelle problemer med hinanden og ”efterværnsmanden”

Læs mere om projektet i hæftet ”Efterværn gør en forskel”, under bilag.