EU Comenius-projekt

EU Comenius-projekt

CSV Sydfyn deltager i et Comenius-projekt sammen med specialskoler fra Sverige, Finland og Island. Desuden deltager en skole i Italien som silent partner.

Projektets titel er FACIT - Facts by Asking give Changes in Teaching.

Målet er at udvikle en spørgeteknik og et omfattende spørgeskema, som i højere grad end i dag skal inddrage de unge i udarbejdelsen af deres handleplaner og i planlægningen af deres tilværelse og fremtid - både når det gælder uddannelse, arbejde, bolig og fritid.

Med spørgeskemaet vil skolerne kunne undersøge og klarlægge, hvilke kompetencer deres unge elever føler, at de mangler for at have et velfungerende voksenliv. Dermed vil skolerne i langt højere grad end i dag kunne opmuntre og støtte de unge elever i deres muligheder for individuelt at øge deres kompetencer og realisere deres drømme – selvfølgelig under hensyn til de begrænsninger, den enkelte elev har.

Projektet forventes at medføre en ændring af indholdet af skolernes læringsmetoder og kurser og en forbedret undervisningsplan for den enkelte elev.