Om Comenius

Om Comenius

Comenius er et EU-program, der giver tilskud til internationalt uddannelsesarbejde for grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Comenius er en del af EU's Sokrates-program, som skal fremme kvaliteten og styrke den europæiske dimension i undervisningen i uddannelserne fra børnehaveklasse til og med universitetsniveau.

Comenius-programmet er opkaldt efter tjekken Ján Amos comenius (1592-1670). Han var præst, forfatter og lærer, og han prioriterede fred og mellemfolkelig forståelse højt. Han mente, at uddannelse og oplysning er vejen til dette mål.