Om projektet

Om projektet

FACIT-projektet startede i 2006, og første projektmøde blev holdt i Sverige i oktober. Her redegjorde hvert land/skole for, hvilke arbejdsmæssige love og reguleringer, der skal tages højde for. En professionel forelæser med speciale i at lave velfungerende spørgeskemaer hjalp med at udarbejde skema.

Danmark april 2007
Det andet projektmøde blev holdt i Nyborg fra den 23. til den 25. april. Skolerne udvekslede erfaringer med deres første version af spørgeskemaet, som de hver især har prøvekørt sammen med nogle af deres elever.

Desuden blev spørgeskemaet blive evalueret og tilrettet.

Finland oktober 2007
I oktober 2007 er der møde i Finland. Her vil resultaterne fra den anden version af spørgeskemaet blive evalueret, og der vil blive lagt op til nye tiltag i undervisningsforløbet frem til næste møde.

Island oktober 2008
Efter et år med brug af skemaet mødes samarbejdspartnerne på Island i oktober 2008, hvor de skal evaluere resultaterne af de ændrede undervisningsmetoder under overskriften: Hvilke problemer er vi stødt på og hvordan har vi løst dem?

Sverige april 2009
Det afsluttende projektmøde holdes i Sverige i april 2009,hvor der bliver evaluering.

Fra hvert land deltager to elever, som har været med i projektet og de skal fremlægge deres version af mål og resultater.