EU Mål3-projekt

EU Mål3-projekt

CSV Sydfyn fik i 2006 bevilget midler fra Den Europæiske Socialfonds Mål3-program til at gennemføre et pilotprojekt med afsøgning og afprøvning af, hvad der skal til for at give unge med særlige behov den størst mulige sikkerhed for at få et job på det almindelige arbejdsmarked og fastholde det.

Projektet, som var 2-årigt, fik titlen CSV Erhverv. Det tog udgangspunkt i arbejdet på CSV Sydfyns jobtræningscenter, CSV Erhverv, der blev oprettet i 2005 for at støtte eleverne på den 3-årige ungdomsuddannelse i at realisere deres drømme og ønsker om et job på det almindelige arbejdsmarked.

Det overordnede mål for projektet var:

  • At imødekomme de unges ønsker og drømme om et job på det almindelige arbejdsmarked og dermed højne deres livskvalitet
  • At spare de offentlige kasser for unødige udgifter til unge, der - trods deres handicap - kan tjene deres egne penge
  • At udvikle en model, der landsdækkende vil være anvendelig i bestræbelserne på at opfylde regeringens mål om 2.000 flere handicappede i arbejde om året.

Projektets resultater kan ses i projektrapporten: "csv_sydfyn_projekt_rapport_-_csv_erhverv_-_maal_3.pdf" og i projektets evaluering: "csv_sydfyn_evaluering_-_csv_erhverv_-_maal_3.pdf", der begge ligger under bilag nederst på denne side.

Der er desuden udarbejdet en pjece om projektet, Projekt CSV Erhverv: "csv_sydfyn_pdf-pjece_om_projektet._csv-erhverv_-_maal_3.pdf", der ligger under bilag nederst på denne side
 
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til jobkonsulent Bent Damgaard, CSV Erhverv, på mail bent.damgaard.nielsen@svendborg.dk eller tlf. 62 23 49 00.