Projektes delmål

Projektes delmål

Ud over det overordnede mål for pilotprojektet er der en række delmål – nemlig

  • Undersøge hvilke jobmuligheder de unge har på det almindelige arbejdsmarked
  • Udvikling af en erhvervsafdækningsmodel med tilhørende database til brug for afdækning af de unges kompetencer
  • Udvikling af en kompetencemodel for hvilke kompetencer de unge skal have opøvet for at kunne få og fastholde et job på det almindelige arbejdsmarked
  • Kompetenceudvikling af de CSV Sydfyn-medarbejdere, der skal hjælpe de unge til job, herunder kompetencer til udvikling af ”arbejdslivskultur”, læring i jobbet, værktøjer mv.
  • Kompetenceudvikling af de unge på egne interne arbejdspladser – først og fremmest CSV Erhverv - ved hjælp af læring i jobbet og værktøjer til udvikling af personlige og sociale kompetencer
  • Netværkssamarbejde med arbejdsgivere, fagforeninger, de sociale myndigheder, politikere, meningsdannere m.fl. for at sikre forståelsen og accepten af udslusningen af de unge til arbejdsmarkedet
  • Dokumentation af projektets enkeltdele og videndeling i form af en guide med konkrete anvisninger erfaret under pilotprojektet.