Projektplan

Projektplan

Fase 1: Projektstart

Juni – august 2006
 

Tid

Aktiviteter

Bemærkninger

Juni-
august

Etablering af projektorganisation:

 • Styregruppe
 • Projektgruppe
 • Referencegruppe/
 • netværksgruppe
 • Projektsekretariat

Udarbejdelse af kommissorier

23.6.06

Planlægningsmøde

Drøftelse af oplæg til informations-møde

27.6.06

Information for deltagerne

Projektet som punkt på personalemøde

14. august

14.00–
15.30

Detailplanlægning af projektets temaer:

 • Undersøgelse af jobmuligheder på det almindelige arbejdsmarked
 • Udvikling af erhvervsafdækningsmodel
 • Udvikling af kompetenceprofil for de unge
 • Udvikling af efterværnsmodel
 • Gennemførelse af arbejdslivskultur-metode mhp kompetenceudvikling af de unge og beskrivelse af metode
 • Gennemførelse af systematiskerefleksioner over metode mhp yderligere kompetenceudvikling
 • Netværkssamarbejde med relevante samarbejdsparter og opinionsdannere

En arbejdsgrupper udarbejder sammen med konsulenter forslag til tids-
og handlingsplan

14.
August

Projektorganisationen
og kommissorier for organisationens organer
godkendes og styregruppen etableres

Styregruppen beslutter på baggrund af oplæg fra arbejdsgruppe projektets tids- og handlingsplan

 

Fase 2 - 3: Analyse af jobmuligheder og udvikling af erhvervsafdækningsmodel samt efterværnsmodel

August 2006 –februar 2007

Tid

Aktiviteter

  Bemærkninger

4. oktober

5. oktober

30.oktober

15. november

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. analyse af jobmuligheder samt kommissorium

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. udvikling af erhvervsafdækningsmodel samt kommissorium

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. udvikling og beskrivelse af efterværnsmodel samt kommissorium

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Projekt ”Servicemedarbejder”

 

13. december

Styregruppemøde

Planlægning af næste fase

Præsentation af arbejdsgruppernes arbejde

 

Januar

Skabelon til beskrivelse af arbejdsgruppernes arbejde udarbejdes og lægges til grund for arbejdsgruppernes slutresultat

Udarbejdes af konsulenter

17. Januar

Møde med de 4 arbejdsgrupper vedr. slutresultat:

1. møde: 9.00 – 11.30

2. møde 11.30 – 12.00

3. møde 12.30 – 14.00

4. møde 14.00 – 15.30

Møde mellem konsulent og arbejdsgrupper

1. februar

Arbejdsgrupper afleverer slutresultatet af deres arbejde til styregruppe og konsulenter