Projekt brugerperspektiv

Projekt brugerperspektiv

Med midler fra Socialpædagogernes og BUPLs Udviklings- og Forskningsfond gennemførte CSV Sydfyn i 2006 og 2007 et udviklingsprojekt med det formål at få nye ideer og inspiration til at udvikle vores helhedstilbud til unge med særlige behov på den 3-årige ungdomsuddannelse.
 
Vores mål var at styrke de unges muligheder for selv at skabe deres egen tilværelse, og projektet foregik i tæt samarbejde med vores café- og kollegiestøtteteam, som hjælper og støtter de unge elever i fritden.

Omdrejningspunktet var de unges handleplaner. Vi undersøge og analyserede vores egen praksis med henblik på at sikre, at handleplanerne handler om noget, der bliver oplevet som betydningsfuldt for de unge selv – samt at de er formuleret i et sprog, der kan indfange de unges livsverden.

De unge blev inddraget mere aktivt i arbejdet med deres handleplaner, og undervejs i projektet blev der udviklet nye værktøjer og metoder, som vi afprøvede på de unge.

Bog og hæfte
Projektets erfaringer og resultater er samlet i bogen ”Handleplaner og dokumentation – i brugerperspektiv”. Den beskriver, hvordan man kan inddrage de unge – og andre grupper – aktivt i udviklingen af deres handleplaner og dermed i planlægningen af deres fremtid. En medfølgende CD-rom indeholder de anvendte metoder.

Bogen koster 198 kr. og kan købes på CSV Sydfyn eller bestilles på www.semi-forlaget.dk Den er målrettet efteruddannelses- og uddannelsessteder, pædagoger og andre interesserede.

Som supplement til bogen er der udgivet en populær version i form af et hæfte med interviews med nogle af de unge om deres vej til større indflydelse på eget liv. Hæftet har titlen ”Vi kan selv – med hjælp og støtte fra jer”  Det ligger under bilag, men kan også rekvireres på CSV Sydfyn – på mailadressen csvsydfyn@svendborg.dk eller telefon nr. 62 23 49 00.