Klubtilbud - STU

Klubtilbud - STU

Her bor vi:
CSVklubben har lokaler på CSV og har åbent mellem 13 – 16 alle dage, onsdag dog 11- 16.

Eleverne kan også være i klub i de dage, hvor skolen holder lukket f.eks. sommerferien, efterårsferien, vinterferien.
 

Hvad laver vi i klubben:
I klubben har vi mange aktiviteter i gang.

Vi laver kreative aktiviteter, tegner, maler, syr, laver smykker.

Der er mulighed for at spille spil med hinanden og på playstation og Xbox.

Vi laver også praktiske opgaver som at købe ind til klubben, bager boller, tømmer opvaskemaskine og hjælper med at rydde op.

Vi tager på små gåture op i byen. Vi tager også ind i mellem på længere ture, ud i naturen, besøger museer f.eks.

Vi hygger med film, the, og kaffe.

I klubben har vi samme principper om, at eleverne skal blive så gode som mulige til at klare opgaver selv, som skolen har, vi hjælper eleverne til blive dygtigere.

Klubben er et fritidstilbud og mange elever er trætte efter en skoledag, så der er ikke et krav om at være aktiv hele tiden. Hvem kan benytte klubben:

Klubben er for de elever, der ikke kan være alene når du/I er på arbejde og de elever, der har brug for nogen at være sammen med i fritiden.

 

Hvordan bliver dit/jeres barn klubelev:
Når dit barn er i skolepraktik på CSV Sydfyn er der mulighed for at finde ud af om der også er behov for at komme i klub.

Hvis du/I og skolen synes, at klubben er en god ide, får jeres sagsbehandler besked herom og han eller hun tager stilling til om der kan bevilges klubtilbud.

Klubtilbuddet er gratis og hører under Aktivitets & Samværstilbud under Servicelovens §104.

 

Personalet i klubben:
Vi er 4 ansat i klubben, to pædagogiske assistenter og to omsorgsmedhjælpere.

Hvis du/I vil høre mere om CSVklubben så kontakt:
Mie Pedersen.
Mobil: 51 55 32 95
Email: mie.pedersen@svendborg.dk