Kollegier

Kollegier

Bykollegierne

Bykollegierne er målrettet unge på den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse STU, som et kollegietilbud i tilknytning til uddannelsen, hvor der arbejdes med botræning, social træning og personlig udvikling. De unge kan bo på kollegiet i de 3 år ungdomsuddannelse varer og efterfølgende i op til et år efter endt uddannelse, i et udslusnings forløb.

 

Jernbanegade og Vestergade

Bykollegierne ligger på 2 adresser i Svendborg.

I Vestergade er der 8 lejligheder med eget bad og fælles køkken, stue og vaskerum.

I Jernbanegade er der 8 lejligheder med eget køkken og bad samt fælles køkken, stue og vaskerum.

 

Bopraktik

Før man flytter ind på kollegiet, skal man i bo-praktik i 4 uger, hvor man sammen finder ud af, om det er noget for en.

 

Personale

På kollegierne er der tilknyttet et støtteteam, med forskellige uddannelsesmæssig baggrund, dog overvejende med socialpædagogisk uddannelse.

Når man er flyttet ind, får man tilknyttet en fast støtte/kontaktperson, som i samarbejde med den unge og sagsbehandler, laver en handleplan over de ting, man skal have hjælp og støtte til.

 

Det kan fx være man har brug for hjælp til:

  • læse og forstå din post
  • økonomi
  • vejledning i konfliktsituationer
  • oprydning
  • rengøring
  • tøjvask
  • indkøb
  • madlavning
  • Motion

 

Der er personale på kollegierne fra kl.13-22 alle ugens hverdage.  (fredag, lørdag og søndag kl. 13-22

På hverdage er der desuden personale fra 8-15.

 

Aktiviteter/Fællesskab:

Kollegiet tilbyder aktiviteter i tråd med efterspørgsel. Formålet med kollegierne er at træne i at bo selv, hvor en del af træningen består i at anvende alment tilgængelige fritidsaktiviteter. En del af aktiviteterne er derfor tilrettet individuel. Kollegiet har dog som fast aktivitet fodbold en gang om ugen, som også benyttes at andre unge, fx tidligere elever, cafemedarbejdere eller andre unge indenfor området.

 

Madordning

Kollegierne har en madordning der koster 400 kr,- pr. mdr. som man selv betaler til. I madordningen indgår et aftenmåltid. På begge kollegier tilbydes individuel madlavning, så man får fornemmelse af at indkøbe og tilberede mad til en/to personer. Derudover er der fælles madordning på begge kollegier, hvor det er et krav at man deltager på skift i indkøb, tilberedning og oprydning. En dag ugentligt er der desuden fællesspisning i Cafe Tryk, som ligger i tilknytning til STU og det ene kollegium.

 

Fællesskab

I tilknytning til kollegiet i Jernbanegade ligger Cafe Tryk, hvor begge kollegier hver uge har fællesspisning.

En gang om måneden holder vi hus møde på hvert kollegie, hvor kollegianerne selv kan skrive punkter til dagsordenen

 

Samarbejdsrelationer:

Vi har et tæt og naturligt samarbejde med CSV Sydfyns ungdomsuddannelse STU, både i forbindelse med visitationer til kollegietilbuddet og i det efterfølgende opfølgningarbejde og udslusning til arbejdspraktikker, job eller andet samt til egen bolig eller anden varig boform. I det daglige foregår samarbejdet i uformelle foraer med respekt for den enkeltes selvstændighed. Det formelle samarbejde foregår ved fælles uddannelsesplan møder og handleplanmøder, for at sikre overensstemmelse mellem mål og retning for den enkelte.

 

Er det noget for en?

Kunne man tænke sig at bo på Bykollegierne i Svendborg, skal man kontakte sin sagsbehandler i sin hjemkommune.

 

Du er også velkommen til at besøge kollegierne og se, hvordan vores hverdag er.

 

Kontakt:

Jernbanegade kollegiet:

Socialpædagog: Karina Christiansen

TLF: 30 17 47 11

Socialpædagog Nikolaj Tarp Sorgenfri

TLF: 30 17 69 31

 

Vestergade Kollegiet:

Socialpædagog: Maria Skøtt

TLF. 30 17 28 46

Socialpædagog: Helle Lampe

TLF. 30 17 48 08

 

Centerleder Sigbjørn Sørensen

Tlf. 62 23 49 17 mobil 51 14 60 11

mail: sigbjorn.sorensen@svendborg.dk

 

Du kan læse mere om os på hjemmesiden www.csvsydfyn.dk/kollegier