Godt-på-vej (GPV)

Godt-på-vej (GPV)

Vores Godt På Vej hold er til den unge på STU, der gerne vil blive bedre til at klare sig selv, samtidig med at den unge lærer at tage ansvar for eget liv og samfundsengagement.

 

Al undervisning tager udgangspunkt i bo, arbejde, fritid og almen dannelse, som er de fire hjørnestene i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.

Her kommer der nogle eksempler på, hvad vores unge lærer hos os:

 

Botræning: Alt det, som der skal læres om, når man bor for sig selv eller i beskyttet bolig med støtte. Eksempelvis økonomi, sund og billig mad og hvordan man løser praktiske opgaver i sin bolig.

 

Almen dannelse: Med fokus på at de unge skal blive så aktive samfundsborgere som muligt, arbejdes der tematisk med basal viden om samfunds problematikker. Her under Nyheder, hvad sker der i Danmark og verden, Borgerrettigheder/ borgerpligter, Etik og moral,- dannelse af de unges egne holdninger til livets svære spørgsmål, Kønsroller (historisk og nutidigt), Kriminalitet og retssystemet, hvad skal der til for at et samfund fungerer. Vi vedligeholder og udvikler dansk og matematik.

 

Fritid: Her hjælpes vores unge til at udvikle et aktivt fritidsliv. De bliver præsenteret for forskellige fritidstilbud. Eksempelvis idræts tilbud, ungeklubber og frivilligt arbejde. I samarbejde med kontaktlærer får vores unge overblik over hvordan og hvornår de kan gå i gang med diverse fritidsaktiviteter.

 

Beskæftigelse: Igennem små og lange praktikforløb prøver de unge forskellige beskæftigelsesmuligheder af. Det kan eksempelvis være på beskyttede værksteder, hos lokale håndværkere, køkken/kantine, butik eller på et landbrug.

På skolen udbydes jobrelevante kurser, hygiejnebevis, førstehjælpsbevis og anden undervisning, som hjælper den unge videre i afklaring af beskæftigelse efter CSV.

 

Værdier, struktur og aktiviteter på Godt På Vej:

 

  • Vi har et skolemiljø, som er mobbefrit.
  • Vi er vilde med humor og venskaber.
  • Vi tilrettelægger individuel og alsidig undervisning.
  • Undervisningsrammen er struktureret og tydelig.
  • Vi arbejder pædagogisk med en relations, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til den unge.

Vi tager på lejrskole 1 gang om året.

Se også folderen under bilag.