Kickstart

Kickstart

Har du en ung der har brug for en skolegang hvor der tages hensyn til den unges særlige behov, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, ADD, mm. så er Kickstart et kvalificeret tilbud. Her på Kickstart arbejder vi i temaer; det kan være rollespil, sund krop og fællesskaber på nettet. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra den unges ressourcer og individuelle behov.

 

Pædagogisk tilgang:

I det daglige arbejder vi med et skema som tager fat i de unges sociale, personlige og faglige ressourcer.

Vi arbejder med:

•  Struktur og forudsigelighed i al undervisning

•  Afklaring og udvikling af dine generelle faglige kompetencer

•  Positiv udvikling af dine personlige kompetencer

•  Kommunikation, selvindsigt og livsduelighed

•  Afklaring af dit videre erhvervs- og uddannelsesforløb igennem evt. praktikforløb

•  Støtte dig i at indgå i sociale sammenhænge

 

Den unge får en kontaktlærer/pædagog og en vejleder, som hjælper med uddannelsen.

 

Undervisningens indhold:

På Kickstart får alle elever en iPad som bruges i undervisningen. Der arbejdes ud fra et fast ugeskema. Hver dag gennemgår vi dagen og dagen efter, og skriver dette i en kalenderapp, kaldet PlaNet. Hvis der kommer ændringer i ugens eller dagens program, vil dette føres i den unges kalenderapp, så den unge er forberedt.

Der arbejdes med udgangspunkt i den unges egen undervisningsplan, som evalueres og justeres hvert halve år. Der bliver undervist i flg:

  • Almen dannelse, hvor vi ser nyheder og får en forståelse af alle dem omkring os.
  • Botræning, her laver vi mad, køber ind, vasker tøj og kommer op om morgenen.
  • Almindelige fag så som, dansk, historie, engelsk og matematik
  • Kend dig selv, vi kigger på alle de ting den unge kan, og hvor vi kan støtte.
  • Fællesskaber på nettet, her har vi om at være ordentlig på nettet, datingsites, Facebook, e-boks og andre vigtige ting.
  • Idræt/bevægelse
  • Temaundervisning; rollespil, jul, sund krop, computerspil og hvad vi i fællesskab finder ud af.

Vi er rigtig glade for at tage på ture ud af huset, f.eks. teater, biograf, komme på lange gåture, ud i naturen, mm. Hvert år tager vi også alle sammen på lejrtur i 3 dage.

Alt undervisning tager udgangspunkt i bo, arbejde, fritid og almen dannelse, som er det vi arbejder med i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.

 

Praktikker:

Den unge kan komme i praktik f.eks. på beskyttede værksteder, kantine og cafe, service og detailhandel. Målet er at se hvilket arbejdsområde der kan være for den unge bagefter CSV.

 

Fremtid:

Vi vil hjælpe den unge med, at blive i stand til at mestre sit liv bedst muligt. Dette både personligt og fagligt, men også med særlig fokus på at være sammen med andre.

 

Få mere at vide:

Du er velkommen til at kontakte CSV's vejledere på tlf. 6223 4900.
Se også folderen under bilag.