Vejledere

Vejledere

Hvis du som pårørende har brug for at høre om STU tilbuddet på CSV Sydfyn, er du velkommen til at kontakte en vejleder på CSV.

Når en ung er interesseret i at høre mere om STU’en på CSV Sydfyn, kan UU-vejlederen arrangere et formøde for den unge og dennes pårørende. Her fortæller den unge om sig selv, og CSV’s vejleder fortæller om uddannelsen. Der vil i forbindelse med formødet også være mulighed for en rundvisning på skolen.

Hvis den unge efter formødet ønsker en praktik, arrangerer CSV’s vejleder en praktik på et hold, der passer til den unge. Praktikken varer en eller to uger.

Efter endt praktik sender CSV’s vejleder en praktikevaluering til den unge, dennes UU-vejleder og den unges evt. afgivende skole. UU-vejlederen kan, efter ønske fra den unge, viderebringe den unges sag til visitationsudvalget, som tager stilling til, om den unge kan få bevilget en plads på STU’en.

Som elev på STU’en arrangerer elevens vejleder en gang årligt et Uddannelsesplanmøde, hvor eleven, elevens pårørende, UU-vejleder, kontaktlærer og vejleder fra CSV deltager. Der, hvor det er relevant, inviteres elevens sagsbehandler og uddannelsesrådgiver også til mødet.

Som pårørende er man altid velkommen til at kontakte elevens vejleder på CSV for råd og vejledning.