Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder

Målgruppen for CSV Sydfyns undervisning for voksne der er udviklingshæmmede, omfatter også voksne med autismespektrum-forstyrrelser, sent mentalt udviklede, kommunikationssvage og i et vist omfang bogligt svage, som ikke ellers kan deltage i andre eksisterende uddannelsestilbud.
Målet med undervisningen er at styrke borgernes personlige kvalifikationer og færdigheder inden for de områder, de beskæftiger sig med nu og fremover - og at de videreudvikler sig så vidt muligt.

Eksempler på aktiviteter kan være læse – og skrivetræning, målrettet træning i fonetisk opmærksomhed, informationssøgning fra internet og fagmaterialer, træning i betjening af iPad og andre kompenserende midler, arbejde med kognitive træningsprogrammer, social træning samt regning/matematik.

Information og kontakt:
Undervisningen foregår normalt for borgere der er bosat i Svendborg Kommune og den tilrettelægges i sammenhæng med kursisternes sædvanlige dagtilbud, hvor I kan få nærmere oplysning. Hvis man er ledig eller på anden vis ikke deltager i et aktivitetstilbud, men har et undervisningsbehov, er I velkommen til at rette henvendelse til vejleder og overlærer Ole Vind, telefon 62 23 49 00, mobil 30 17 48 06,
e-mail: ole.vind@svendborg.dk

Vi kan også kontaktes på vores kontoradresse:
CSV SydFyn
Jernbanegade 10
5700 Svendborg
tlf.: 62234900
e-mail. csvsydfyn@svendborg.dk 

Ole Vind 

(underviser på Ærø)

Tlf. 3017 4806

Email: ole.vind@svendborg.dk 

Ole Vind

Dorthe Hinke

(Underviser på GVS)

Tlf. 6223 4900

Email: dorthe.hinke@svendborg.dk 

 

Dorthe Hinke