Voksne med Senhjerneskade

Voksne med Senhjerneskade

Når en person bliver ramt af en hjerneskade, rammer det ikke kun den person, der har fået hjerneskaden, det rammer hele familien/omgangskredsen. Det er en krise, der kan forstyrre de etablerede relationer og roller samt skabe nye og måske modsatrettede forventninger.    

Er du pårørende til en senhjerneskadet har du mulighed for at deltage i en pårørendegruppe med andre pårørende, der er i samme situation.

Her vil der være mulighed for at møde ligestillede og drøfte, hvad der fylder, udfordrer og få fokus på det, der er vigtigt for dig som pårørende.

Indholdet på møderne er afhængig af, hvad du/I er optagede af. Ofte er den nye livssituation med ændrede roller i familien et fælles tema, der stiller store krav til dig/jer. Hvert møde vil en blanding af oplæg og samtale.

Temaerne kan bl.a. være:

  • Hjerneskaders skjulte følgevirkninger.
  • Sorgens og krisens betydning for både den skadede og de pårørende.
  • Hvor finder den pårørende energi.
  • Muligheder for hjælp i lokalområdet – råd og vejledning, undervisning, træning, behandling, samvær, aktivitet og beskæftigelse.

Personale:
Forløbet gennemføres af speciallærere fra CSV Sydfyn og terapeuter fra Neuroteamet i Svendborg Kommune.

CSV Sydfyn tilbyder et forløb hvert halve år. Det løber over fire gange med ca. en måneds interval.

Information og kontakt:
Hvis du/I har brug for at vide mere om den undervisning, vi tilbyder og/eller er interesseret i at deltage i et pårørende forløb, er du/I velkommen til at kontakte,

Jane Damgaard Hansen vejleder, tlf: 30174561

CSV Sydfyn tlf: 62234900