Jobhold

Jobhold

Vores Jobhold er til unge på STU, som drømmer om at arbejde eller måske uddanne sig indenfor håndværk, køkken, omsorg eller servicefag.
Al undervisning tager udgangspunkt i bo, arbejde, fritid og almen dannelse, som er de fire hjørnestene i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.      

Værdier, struktur og aktiviteter på Jobhold:

•                   Vi har et skolemiljø, som er mobbefrit.
•                   Vi er vilde med humor og venskaber.
•                   Vi tilrettelægger individuel og alsidig undervisning.
•                   Undervisningsrammen er struktureret og tydelig.
•                   Vi tager på studieture ca. 1 gang om året.

Her kommer der nogle eksempler på, hvad vores unge lærer hos os:

Botræning: Alt det, som der skal læres om, når man bor for sig selv. Eksempelvis økonomi, sund og billig mad og hvordan man løser praktiske opgaver i sin bolig.

Almen dannelse: Vi vedligeholder og udvikler dansk og matematik. Der tilbydes også engelsk. I samfundsfag arbejdes der med basal viden om samfunds problematikker og med fokus på at blive aktiv samfundsborger. På ungekursus arbejder de unge med kommunikation og personlig udvikling.

Fritid: Her hjælpes vores unge til at udvikle et aktivt fritidsliv. De bliver præsenteret for forskellige fritidstilbud. Eksempelvis idræts tilbud, unge-klubber og frivilligt arbejde. I samarbejde med kontaktlærer får vores unge overblik over hvordan og hvornår de kan gå i gang med diverse fritidsaktiviteter.

Beskæftigelse: Igennem små og lange praktikforløb prøver de unge forskellige beskæftigelsesmuligheder af. Det kan eksempelvis være i en børnehave, kantine, butik eller på et landbrug.

På skolen udbydes jobrelevante kurser, hygiejnebevis, førstehjælpsbevis og anden undervisning, som hjælper den unge videre i afklaring af beskæftigelse efter CSV.
Ønsker eleven supplerende undervisning som VUC, FVU eller SOSU, etablerer vi overgangen samt klargørelse til disse forløb

Fremtid: Vi arbejder målrettet mod at afklare og videreudvikle de unges personlige og faglige kompetencer således, at de efter endt ungdomsuddannelse mestrer eget liv med bedst mulige forudsætninger.

Få mere at vide:

Du er velkommen til at kontakte CSV´s vejledere på tlf 62234900, eller besøge vores hjemmeside www.csvsydfyn.dk, for yderligere information.