Godt på vej

GPV

Godt på vej

Vores Godt På Vej hold er til den unge, som gerne vil dygtiggøre sig og blive bedre til at klare sig selv, samtidig med at den unge lærer at tage ansvar for eget liv og samfundsengagement.

Al undervisning tager udgangspunkt i bo, arbejde, fritid og almen dannelse, som er de fire hjørnestene i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.         

Værdier, struktur og aktiviteter på Jobhold:

  • Vi har et skolemiljø, som er mobbefrit.
  • Vi er vilde med humor og venskaber.
  • Vi tilrettelægger individuel og alsidig undervisning.
  • Undervisningsrammen er struktureret og tydelig.
  • Vi tager på lejrskole 1 gang om året.

Her kommer der nogle eksempler på, hvad vores unge lærer hos os:

Botræning: Alt det, som der skal læres om, når man bor for sig selv. Eksempelvis økonomi, sund og billig mad og hvordan man løser praktiske opgaver i sin bolig.

Almen dannelse: Indvier den unge i basal viden om div. samfunds problematikker, med fokus på at blive aktive samfundsborgere.

Vi vedligeholder og udvikler dansk og matematik.

Fritid: Her hjælpes vores unge til at udvikle et aktivt fritidsliv. De bliver præsenteret for forskellige fritidstilbud. Eksempelvis idræts tilbud, unge-klubber. I samarbejde med kontaktlærer får vores unge overblik over hvordan og hvornår de kan gå i gang med diverse fritidsaktiviteter.

Beskæftigelse: Igennem små og lange praktikforløb prøver de unge forskellige beskæftigelsesmuligheder af. Det kan eksempelvis være på beskyttede værksteder, hos lokale håndværkere, køkken/kantine, butik eller på et landbrug.

På skolen udbydes jobrelevante kurser, hygiejnebevis, førstehjælpsbevis og anden undervisning, som hjælper den unge videre i afklaring af beskæftigelse efter CSV.

Ønsker eleven supplerende undervisning som VUC, FVU eller SOSU, etablerer vi overgangen samt klargørelse til disse forløb.

Fremtid: Vi arbejder målrettet mod at afklare og videreudvikle de unges personlige og faglige kompetencer således, at de efter endt ungdomsuddannelse mestrer eget liv med bedst mulige forudsætninger.

Få mere at vide:

Du er velkommen til at kontakte CSV´s vejledere på tlf 62234900.
Se også folderen under bilag.