Vicecenterleder til CSV Sydfyn

Vicecenterleder til CSV Sydfyn

Kan du se dig selv som Vicecenterleder på et specialundervisningscenter, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord?

Vi søger en Vicecenterleder til CSV Sydfyn, der i samarbejde med den øvrige ledelse, kan sikre CSV Sydfyns mission som er at afdække, udvikle og forankre kompetencer hos mennesker med særlige behov og bringe kompetencerne i spil i kursisternes eget liv – både under og efter deres forløb/uddannelse.

På CSV Sydfyn underviser vi omkring 400 unge og voksne med særlige behov.
Det er især borgere, der har generelle indlæringsvanskeligheder, en sindslidelse eller en erhvervet hjerneskade.

Den kommende Vicecenterleder skal være stedfortræder for Centerlederen på CSV, varetage den daglig ledelse af Kollegiet, VSU og bistå med faglig sparring til ledelsen på Svendborg Heldagsskole.

Vi søger en Vicecenterleder der kan udvise engagement, er fagligt velfunderet og kan bidrage til helhed i opgaveløsningen. 
En Vicecenterleder der tør og kan udfordre egen, kollegaernes og medarbejdernes praksis i forhold til at kunne bibringe vores kursister og elever den bedste platform for at højne deres livskvalitet og selvværd og blive aktive samfundsborgere.
En Vicecenterleder der er nysgerrig på opgaven, kan sætte retning og lede forandringsprocesser, men samtidigt også indgå som en aktiv deltager i en forandringsproces.

Der udover lægger vi vægt på, at den kommende Vicecenterleder;  

 • Har erfaring med målgruppen for CSV
 • Er lærereuddannet og mestrer den pædagogiske vinkel.
 • Har ledelseserfaring.
 • Kan sætte og opfylde mål
 • Er bevidst om sin lederrolle og lederpositionering
 • Kan samarbejde på tværs af fagligheder og organisationer, og indgå i et samarbejde med høj faglighed og loyalitet.

CSV Sydfyn er en del af Familie- og Uddannelse i Svendborg Kommune. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med, og kan agere i en politisk ledet organisation.

Vi kan tilbyde

 • Et attraktivt og aktivt Center
 • Kompetente og engagerede medarbejder
 • En spændende arbejdsplads i forandring
 • Et udviklingsorienteret lederteam
 • En arbejdsplads med mål og udvikling for øje - vi tror på at alle kan udvikle sig.

For at lære organisationen at kende, kan der i opstartsperioden forekomme eftermiddag, aften og weekend arbejde.
 

Du kan læse mere om CSV Sydfyn her http://www.csvsydfyn.dk

Ansættelsessamtaler afholdes den 17.08.2018, evt. 2 samtale den 24.08.2018

Stillingsbetegnelse:
Vicecenterleder CSV
Arbejdstid:
Fuld tid
Stillingstype:
Fastansættelse
Ansøgningsfrist:
1. august 2018
Tiltrædelse:
1-10-2018
Kontaktperson:
Søren Bay Koch
Telefonnummer:
24886383
 

Send ansøgning via nedenstående link: 

https://svendborg.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=aa8a7257-950b-42eb-9797-637ce749f8d5&languageKey=da-DK